PERRE NEKROPÜLÜ

Perre, nam-ı diğer Pirin, antik kentinin nekropolü bugün Adıyaman şehir merkezinin hemen dışında
bulunmaktadır. Kasabanın kalıntıları yakındaki Örenli köyünün altında yer almaktadır.
 

ZİYARETİNİZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

-Muhtemelen Kommagene Krallığı'nın tüm soylularının nekropolü,
-Çeşitli mezar nişleri ve lahitlerle kayalara oyulmuş mezarlar,
-Defin ritüelleri için tören alanı,
-Eski atölyelerden oluşan bir 'zanaat' mahallesi.